Logga in
HemDärvaronMedlemmarnaLänkarArkivetWikiInfo 

Stokastik

Stokastiken och det stokastiska tänkandet har länge betraktats som sjukdomstillståndet schizofreni. Idag vet vi emellertid att schizofreni bara är ett tillstånd av icke fullt utvecklad stokastik. Stokastikern (person med stokastiskt tänkande) kan verka påfrestande för omgivningen främst genom att det är svårt/omöjligt att finna några mönster i tankegångarna, ingen konsekvens i tankar och handlingar samt total brist på planering. Planering och konsekvens är okända begrepp för stokastikern och är helt oförenliga med den stokastiska världsuppfattningen

Stokastikens paradigm

Se världen som en mängd lösa, helt orelaterade, delar. Välj en och tro på den just nu. Tro så mycket på just denna del att den framstår som en evig och självklar sanning. Välj därefter en annan del och tro på den en stund.
Eftersom världen på detta sätt är i konstant förändring kan planering och konsekvens, enligt stokastikern, inte förekomma. Dessa förändringar tar sig ofta drastiska uttryck eftersom "bra" kan vara "dåligt" och tvärt om. Frekvensen i dessa växlingar kan variera, en sak kan vara bra idag och dålig i morgon, men det kan också växla betydligt snabbare. Det viktigaste är att det jag tror just nu är, och har alltid och kommer alltid att vara, sant.

Det kanske mest utmärkande för stokastikern är avsaknaden av konsekvens. Orsak kommer slumpvis före verkan och tvärt om.

Stokastikt tankesätt har mycket gemensamt med det "nyspråkstänkande" som beskrivs i George Orwells roman 1984 och som i korthet bygger på följande:

  1. Glöm sanningen
  2. Tro på lögnen
  3. Tro så mycket på lögnen att den blir en sanning.
  4. Glöm denna tankeprocess så den nya lögnen framstår som om den alltid varit sann.

Några grundregler för stokastiskt tänkande är:

  • Alla utom jag är dumma i huvudet.
  • Allt jag gör är alltid rätt. Om det ändå är fel är det någon annans fel.
  • Allt är bra och dåligt.
  • Det gäller alltid och aldrig att vara först och sist.

Stokastiken har också beskrivits med denna stokastika dikt av den kände stokastikern Snurre Wirrpanna:

"Stokastiken är någonting bortom
Någonting varken eller.
Någonting bortom bortom.
Varken varken eller eller."

Ett sätt att närma sig stokastisk fullmognad, men också ett bra sätt att umgås med en stokastiker på hans egna villkor, är att tillämpa "Tärningsspelaren". Denna metod finns utförligt beskriven i Luke Rhineharts bok Tärningsspelaren men går i korthet ut på följande:

Ha alltid en eller flera tärningar med dig. I valsituationer bestämmer du snabbt ett antal alternativ numrerade från ett till sex (en tärning). Kasta diskret tärningen och avläs resultatet. Det tärningen visar är vad du ska göra/tycka. De alternativ du sätter upp måste vara helt olika så att ditt handlande blir helt slumpmässigt. Låt på detta sätt tärningen styra ditt liv.

Exempel:
Chefen frågar om "allt går enligt plan".
Formulera alternativ:
1. Jag svarar Ja
2. Jag svarar Nej
3. Om han frågar igen får han en smäll.
4. Jag får ett akut diarréanfall.
5. Jag svarar "Apropå det - Nisse Hult har sökt dig i en vecka och är skitarg"
6. Jag rycker till mig första bästa papper och börjar rita streckgubbar med en röd penna.
Slå tärningen och gör som tärningen har bestämt. Glöm inte att hur du än gör så är det, rent stokastiskt, alltid rätt.